Статус: Открыт
Дата запуска проекта
  • Дата: 15 декабря 2017 г.
  • Время: 14:00
Страна: Чехия
Город: Prague
Категория: Искусство
Приглашаются: 7 участников

Автор проекта

Karolína Hronová
Karolína Hronová
Создала: 2 проекта
Чехия Prague

Цель проекта

Michaelin příběh

Cílem umístění tohoto projektu na platformu Crowdsourcing with Concience je rozšíření a široké zveřejnění této pohádky, aby mohla potěšit a snad i poučit mnohá malá i velká srdce.

Социальная значимость

Pohádka vznikla společným úsilím dětí a dospělých z jedné vesnice. Tito lidé se začaly pravidelně scházet ve svém volném čase a společně zpívat a tvořit. Michaelin příběh je výsledkem kolektivního úsilí. Společenský význam tohoto projektu tedy nabývá mnoha rozměrů. Spolupráce je jeho základem-uplatnění lidských sil v tvořivém slova smyslu.

Michaelin příběh

Описание проекта

Michaela je třináctiletá dívka ztracená v chaosu všedního dne, hluboko ponořená v pusté bažině vlastních myšlenek. Kdo jí pomůže nalézt zpět čisté štěstí? Kdo uchopí její dlaň a vyvede jí z temnoty? Jednoho dne se Michaela ocitne ve světě Vílí královny a zažije nevšední dobrodružství…a možná něco pochopí. Michaela ve světě Vílí královny je divadelní hra s něžnými písněmi, od dětí pro děti… a nejen pro ně. Děti se podílely a podílejí na vzniku příběhu, na tvorbě rekvizit a aranžmá choreografií.

Láska když zavládne mezi námi,

Může se stát, že přijdou dny

A zmizí i močál bezedný

Však čas kvapí,

Proto každý spěchejme

A ve jménu lásky vše srdcem konejme………

Pomozme starším, když je jim třeba

A rozdělme se o skývu chleba

Člověk člověku bude-li přítelem,

Přec budeme žíti ve světě veselém!

Pište na adresu [email protected]

В каких направлениях можно принять участие

K účasti na projektu jsou zvány děti i dospělí, s láskou k divadlu, zpěvu či výtvarné tvorbě, fotografové, kameramani a všichni, kteří cítí touhu se na projektu podílet.

•Hotovo-sepsána pohádka ve formě divadelní hry, upravena do vypravěčské audio podoby
•Pracuje se na: nácviku divadelní hry s dětmi, výroba kulis, rekvizit
•V plánu: navázání širší spolupráce, zapojení většího množství dospělých i dětí se zájmem o divadlo a tvorbu, rozšíření divadélka do škol, úprava hudby, profesionální audio nahrávka, vytvoření promo materiálů

Michaelin příběh

Об авторе

Pište a sdílejte Vaše nápady a připomínky na [email protected]

Проект пока не нашел поддержки помощников.
Проект пока не содержит новостей.

Комментарии пока отсутствуют

Для того, чтобы оставить сообщение, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!

Похожие проекты