Status: Active
Project start date
  • Date: December 15, 2017
  • Time: 2:00 PM
Country: Czechia
City: Prague
Category: Art
Are invited: 7 participans

Project Author

Karolína Hronová
Karolína Hronová
Created: 2 projects
Czechia Prague

Aim of the project

Michaelin příběh

Cílem umístění tohoto projektu na platformu Crowdsourcing with Concience je rozšíření a široké zveřejnění této pohádky, aby mohla potěšit a snad i poučit mnohá malá i velká srdce.

Social significance

Pohádka vznikla společným úsilím dětí a dospělých z jedné vesnice. Tito lidé se začaly pravidelně scházet ve svém volném čase a společně zpívat a tvořit. Michaelin příběh je výsledkem kolektivního úsilí. Společenský význam tohoto projektu tedy nabývá mnoha rozměrů. Spolupráce je jeho základem-uplatnění lidských sil v tvořivém slova smyslu.

Michaelin příběh

Project description

Michaela je třináctiletá dívka ztracená v chaosu všedního dne, hluboko ponořená v pusté bažině vlastních myšlenek. Kdo jí pomůže nalézt zpět čisté štěstí? Kdo uchopí její dlaň a vyvede jí z temnoty? Jednoho dne se Michaela ocitne ve světě Vílí královny a zažije nevšední dobrodružství…a možná něco pochopí. Michaela ve světě Vílí královny je divadelní hra s něžnými písněmi, od dětí pro děti… a nejen pro ně. Děti se podílely a podílejí na vzniku příběhu, na tvorbě rekvizit a aranžmá choreografií.

Láska když zavládne mezi námi,

Může se stát, že přijdou dny

A zmizí i močál bezedný

Však čas kvapí,

Proto každý spěchejme

A ve jménu lásky vše srdcem konejme………

Pomozme starším, když je jim třeba

A rozdělme se o skývu chleba

Člověk člověku bude-li přítelem,

Přec budeme žíti ve světě veselém!

Pište na adresu [email protected]

The directions in which you can participate

K účasti na projektu jsou zvány děti i dospělí, s láskou k divadlu, zpěvu či výtvarné tvorbě, fotografové, kameramani a všichni, kteří cítí touhu se na projektu podílet.

•Hotovo-sepsána pohádka ve formě divadelní hry, upravena do vypravěčské audio podoby
•Pracuje se na: nácviku divadelní hry s dětmi, výroba kulis, rekvizit
•V plánu: navázání širší spolupráce, zapojení většího množství dospělých i dětí se zájmem o divadlo a tvorbu, rozšíření divadélka do škol, úprava hudby, profesionální audio nahrávka, vytvoření promo materiálů

Michaelin příběh

About the Author

Pište a sdílejte Vaše nápady a připomínky na [email protected]

Проект пока не нашел поддержки помощников.
There are no news for this project yet.

There are no comments yet

Please, login or register for commenting!

Related projects